2.1 Հազ թութերից
97 հետևորդներ
վերջին թութը
241 թութերից
77 հետևորդներ
վերջին թութը
21 թութերից
17 հետևորդներ
վերջին թութը
595 թութերից
47 հետևորդներ
վերջին թութը
136 թութերից
30 հետևորդներ
վերջին թութը
2.53 Հազ թութերից
176 հետևորդներ
վերջին թութը
860 թութերից
34 հետևորդներ
վերջին թութը
270 թութերից
70 հետևորդներ
վերջին թութը
1.98 Հազ թութերից
83 հետևորդներ
վերջին թութը
9.81 Հազ թութերից
333 հետևորդներ
վերջին թութը
496 թութերից
34 հետևորդներ
վերջին թութը
348 թութերից
43 հետևորդներ
վերջին թութը
814 թութերից
70 հետևորդներ
վերջին թութը
160 թութերից
42 հետևորդներ
վերջին թութը
20 թութերից
20 հետևորդներ
վերջին թութը
43 թութերից
21 հետևորդներ
վերջին թութը
1 թութ
5 հետևորդներ
վերջին թութը
71 թութերից
23 հետևորդներ
վերջին թութը
1 թութ
9 հետևորդներ
վերջին թութը
177 թութերից
73 հետևորդներ
վերջին թութը