>ուզում եմ վստահ լինել, որ հոգու խորքում բոլորն էլ հասկանում են, որ առաջին հերթին իրենք են մեղաւոր։

էսօր @antranigv ֊ի ու @vgratian ֊ի հետ խօսում էինք, որ մարդիկ սովոր են մի թագաւոր ունենալ, ու իրան մեղադրել, որովհետեւ չեն զգում, չեմ հասկանում ժողովրդավարութիւնը որն ա, ու որ երբեք էլ մի մարդով չի, նոյնիսկ աւտոկրատիաների դէպքում, շատ խաղացող կայ, շատ մարդուց շատ բան ա կախուած։

Հետևել

@norayr @antranigv @vgratian հետաքրքիր ա հետեւել թե ոնց են ընդդիմադիրները իրենք իրենց հակասում արցախի հարցում։

մէկը ասում ա՝ դաւաճակը հող յանձնեց, միւսը ասում՝ ա պէտք էր աւելի շուտ յանձնել ։Ճ

· · Web · 1 · 0 · 2

@norayr իսկ վանեցեանը ասում ա՝ պէտք էր ամբողջութեամբ յանձնել, ստեփանակերտն է հետը ։Ճ

@tigran հա ապշել էի որ կարդացի։ ասում էր՝ քարուաճարը մեզ կը մնար։

լայք վտֆ՞։ քարուաճարում նստելը ո՞նց ես արդարացնելու։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!