վիդեօ՝ azatutyun.am/a/30961728.html

տեքստ՝ azatutyun.am/a/30960575.html

ես մի քիչ այլ կերպ կը մեկնաբանէի, ինձ առհասարակ չի թւում զուրաբեանի արտայայտուելու ոճը շատ քաղաքական, կամ դիւանագիտական։ բայց փաստերն հետաքրքիր են։

Հետևել

@norayr ըստ իս պատերազմը սկսելուց յետոյ ուրիշ ճանապարհ չէր մնում քան այն ինչ եղաւ։

էսօր մի լայն զանգուած պաշտպանում ա նիկոլին այդ թուում զինուորականները, եթե առանց պատերազմ յանձներ՝ խաղաղ ճանապարհով, ապա բոլորը, այդ թուում ընդդիմութիւնը, բանակը եւ ժողովուրդը նրան դաւաճան կը համարէին։

ի հարկէ մեր պետութեան համար լաւ տարբերակը կը լիներ խաղաղ ճանապարհով յանձնումը բայց արդեօ՞ք այդ պահին հնարաւոր էր ժողովրդին դա բացատրել։

իսկ առանց ժողովրդի ժողովրդավարութիւն չէր լինի։

· · Web · 1 · 1 · 5

@tigran քեզ յղուել եմ այստեղ՝ spyurk.am/posts/4650999

տես ինչքա՛ն ենք խօսել նման բաների մասին։ ու այլ գրառումներում էլ՝

spyurk.am/posts/4647702

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!