Հետևել

ուզում ենք էս հոլովակի հայերէն տարբերակը ձայնագրել։ եթե միկրոֆոն ու ցանկութիւն ունէք կարող էք փորձել՝

տեքստը՝ docs.google.com/document/d/1h4
հոլովակը՝ youtu.be/IPSbNdBmWKE

· · Web · 1 · 2 · 4

@Voyager կարո՞ղ ա թուիթերում տարածես, էնտեղ աւելի շատ մարդ կայ։

Show thread

@tigran բայց թվիթերում ու՞մ տանձին ա

@tigran գրել եմ (թեկուզ փողով)

տենց գուցե արձագանք ստանամ կորպորացիոն սոցցանցերի օգտատերերից

@Voyager իրականում լիքը կամաւորներ կան, որ սիրում են զբաղուել նման բաներով, ուղղակի պէտք ա գտնել։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!