Follow

օսկարի արժանացած կինոն նայեցի։ հետաքրքիր էր բայց երկրորդ անգամ չեմ նայի։

@progart նայել եմ՝ «ջոկեր», «իռլանդացին», «մի անգամ հոլիւուդում»։ էս 3-ը շատ աւելի լաւն էին։ միւսները դեռ չեմ նայել ։Դ

@tigran joaquin phoenix֊ի ելոյթը թոյն էր բայց, նաեւ ֆիլմի կոնտեքստում։

Bong Joon-ho-ի ելոյթն էլ

բայց մեր մէջ ասած, էս ամէնից շատ հեռու եմ ես, մենակ ջոկերն եմ նայել, որ դուրս եկել ա, ու մեկ էլ սիրուն պահերը օսկարի ։)

@tigran հա, մեկ էլ «մի անգամ հոլիւուդում»֊ի կէսը։

դի կապրիօին ահաւոր չեմ սիրում ։) չկարողացայ ձգել

@progart հաա, ես ելոյթները չեմ նայել ։Դ ինձ էլ ջոկերը դուր եկաւ չնայած որ մառուելի ու դիսիի հերոսներով ֆիլմերը չեմ սիրում։

@tigran ինձ իրանց ֆաներից ասացին, որ բաւական «անկախ» ա նախկինում եղած ջոկերներից։ բայց էս ֆիլմից յետոյ ուզում եմ դիսի, մառուէլ լիքը նայեմ ։ճ

@progart ի տարբերութիւնը միւս ֆիլմերի սա ֆանտաստիկ չէր, դրա համար ինձ դուր եկաւ։ ես ֆանտազիայ չեմ սիրում ։/

@progart իսկ դու նայել ե՞ս, քեզ ո՞րն ա դուր եկել

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!