Follow

Վահե Գրիգորեանը հանրաքուէի մասին՝
azatutyun.am/a/30426070.html

@tigran միայն հանրաքուէի մասը չէ, վենետիկի մասին կարծիքը՝ կարելի ա ամէն անգամ դնել, որ ազգովի լսենք, ու հասկանանք թէ ինչ ա անկախութիւնը եւ ինքնիշխանութիւնը։

@progart տեսնես վահեն նոր սդ-ում կարայ նախագահ լինի։ ես կուզենայի։

@progart չէ չի լինի ։Դ մինչև վերջ չէի նայել ։Դ

@tigran ես կուզեմ, որ նա լինի։ չնայած հասկանում եմ իր մօտեցումը, ու համամիտ եմ, որ դատաւորն ամէնամեծ տիտղոսն ա։
բայց նրա մակարդակն ուրիշ ա, չգիտեմ, թէ միւս դատաւորները կը ձգե՞ն իր մակարդակին, թէ՞ չէ

@progart դէ տեսնենք ով կնտրուի։ կարծում եմ դատաւորներ ընտրելու ժամանկ իրենից խորհուրդ կը հարցնեն

@progart օրենք չկայ, բայց դէ իր կարծիքը երևի հաշուի կառնեն։ բա որտեռղի՞ց են լաւ դատաւորներ գտնելու ։Դ

@tigran :D դէ, լաւ իրաւաբաններից։ բայց յուսով եմ, իր կարծիքը չեն հարցնի ու հաշուիի չեն առնի :P

դէ, բացի սդ հարցը խորապէս բացայայտելը, պէտք ա յիշել նաեւ, որ վահէ գրիգորեանը նաեւ նախքան ընտրուելը պահանջել ա, որ մրցոյթներ անցկացուեն, ինչը պակաս կարեւոր չի նոր լաւ դատաւորներ ընտրելու համար։

@progart իր կարծիքը թաքուն կը հարցնեն ։Դ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!