մեկ-մեկ մտածում եմ յետ անցնեմ արդի ուղղագրութեան ։//

պատճառները մի քանիսն են՝
1. մարդիկ ովքեր գիտեն որ նոր եմ անցել դասականի չեն հարմարուում
2. յաճախ որոշ բառեր վստահ չեմ ոնց գրել զի իրական արմատը չգիտեմ ու տէնց ինձ կիսագրագէտ եմ զգում
3. ինձ հետևողները դժուարութեամբ են կարդում գրածս ու ներուայնանում են (կարծես) ու ես զգում եմ էդ նեգատիւը
4. իւ - որպէս յու լաւը չի բայց որպէս իվ շատ լաւն ա ։Դ

բայց յետ գնալն էլ կարծես հանձնուել լինի, որը նոյնպէս յարմար չի ։Դ

Հետևել

@norayr @progart իրօք դասականը շատ գեղեցիկ ա ու ես դրայ համար անցայ դասականի։

ծանօթ մարդկանց արձագանքը այնպիսին ա ինչպիսին ասենք կը լիներ եթե որոշեի չխօսել։ ու իրենք ներուայնանային թե եթե խօսել կարողանում եմ ապա ինչու չեմ խօսում ։Դ ու դրանից բխող ենթադրութիւններով թե փորձում եմ տարբերուել կամ այլ…

բայց երևի կը շարունակեմ դասական գրել նաև նրա համար որ տոքսիկ մարդիկ ֆիլտրուեն հետևողներիս շարքից ։Դ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!