Follow

հայերէնում յարմար չի հարցականը բառի վրայ դնել ։//

@tigran իմ ամենասիրած նշանն ա, որովհետեւ շատ flexible ա, կարաս ավելի լավ բացատրես միտքդ, իսկ մյուս լեզուներում, որ ես գիտեմ, վերջում հավայի էնքան որ քցում ես

@fperson դէ ես գրում եմ յոտոյ յետ գնում որ դնեմ ։Դ գրելու ընթացքում սովոր չեմ դնել։

@fperson @tigran եթէ նկատել ես, ապա հայերէնն առհասարակ։ այստեղ նախադասութեան յստակ կառուցուածք չկայ, կետադրութիւնը ֆիքսուած չի։ մի ժամանակ մտածում էի, որ դա էլ պատճառ ա դառնում իրար չհասկանալուն, փոխարէնը օգնէր մտքերն աւելի լաւ շարադրել

@progart @fperson ես էլ եմ պարոյկը շատ սիրում։ հաւէս իւզ քէյսեր ունի, որ միւս լեզուներում երկիմաստութիւն կամ անորոշութիւն ա ստեղծում։

քամի, հետաքրքիր ա, տես, գերմաներէնում յստակ ա նախադասութեան կառուցուածքը, ու իրենք էլ են շատ յստակ։

նաեւ՝ գոյականները պէտք ա մեծատառով գրուեն, իսկ օբերոնում՝ լեզուի բառերը՝ մեծատառ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!