Follow

յիշում էք չէ՞, որ ուզում էի նոր բլոգ բացել։

զնին.հայ

էստեղ ես, @sev, @pachycereus ու էի ցանկացողներ քննադատական կարծիքներ ենք գրելու տեղական ծառաիւթիւննեի մասին ։Դ

@tigran @sev @pachycereus վա՛ւ։

ապրէ՛ք։

0․ ռսս կամ ատոմ չկա՞յ։
իմ հասկանալով ջեքիլ ա, իսկ այն ռսս պէտք ա գեներացնի։ ctrl u անելով ելատեքստի մէջ էլ փնտրեցի feed, rss, atom, xml բառերն ու չգտայ։

բա ո՞նց հետեւեմ։
ապա թթի հոսք պիտի բացէք, որ բաժանորդագրուեմ։

բայց «ճիշտը» ռսս ա։
իսկ ռսս֊ը, ի դէպ, կարող ես podfeeder֊ով աւտոմատացնել, որ սփիւռք տանի, ինչպէս ես լիքը բան կարդում եմ սփիւռքով։

@tigran @sev @pachycereus
1․ լաւ ա որ դիսքասին կպցրիք, զի դէ հտմլ֊ներ են ու բեքենդ չկայ, ու էդ էլ ա լաւ, զի համարեա գրեթէ անկոտրելի ա դառնում, բայց ես դիսքաս֊ում դեռ չեմ ուզում լինել, ու ստեղ կը գրեմ մեկնաբանութիւններս։

2․ ինչի՞ անգլերէն։ եթէ միջազգային աստղ դառնալու հաւակնութիւն չունէք՝ ինչո՞ւ չնպաստել որակեալ հայերէն բովանդակութեան ստեղծմանը։

3. ջեքիլը դէ ռուբի ա ու տեսնում եմ, որ բանդլերի հետ ես խաղ արել, դա նշանակում ա, արդէն սկսում ես թութ կամ սփիւռք հանգոյց պահելու հմտութիւններ ունենալ։

@norayr @sev @pachycereus հայերէն ենք գրելու, հիմա անկապ յօդուածներ ա։

@norayr @sev @pachycereus երեկ եմ սեթափ արել ու տէնց մնացել ա ։Դ

@progart @norayr ձեզ էլ շնորհակալութիւն jekyll-ի մասին ասելու համար ։Դ

@tigran @norayr բայց երեւի նորայրն էլ, ես էլ հիւգօն աւելի շատ ենք սիրում :D

չնայած, jekyll֊ն էլ ա լաւը

@progart @norayr իրականում երկուս էլ փորձեցի։ jekyll միանգամից աշխատեց իսկ հիւգօն մի քիչ անհասկանալի էր ։//

@tigran @norayr չգիտեմ, ինձ մօտ հիւգօն գհ֊էջերի հետ ա միայն մի քիչ խառը եղել, որ երեւի ջեքիլով միանգամից կը լինէր։

բայց երկուսն էլ լաւն են, աւելի շատ գօ֊ռուբի նախընտրութիւնից կախուած, բայց չեմ կարծում, որ շատ մեծ պրոբլեմ ա։

@tigran @progart ինձ հիւգո կազմակրելը հեշտ ա, քան ռուբիի կախուածութիւնների հետ տառապելը, կամ ռուբի առհասրակ ունենալը, գոու իսկապէս աւելի եմ սիրում, նաեւ քոմփայլ արած կոդն աւելի արագ ա աշխատում, իսկ իմ մատեանի արքիւը ահաւոր մեծ ա, ու նոյնիսկ հիւգոն մի քանի րոպէ աշխատում ա, որ կազմի կայքը։

բայց հա ընդհանուր երկուսն էլ շատ լաւն են։

հիւգոն աւելի եմ նախընտրում։ շատ ուրախ եմ որ դու էս ճանապարհով գնացիր, սելֆ հոսթդ, ու հէնց էդ կուլտուրայի մէջ։ շատ առաւելութիւններ ունի համ էլ։

@tigran @sev @pachycereus իսկ կարողանո՞ւմ ես իւզերներին յարմար ինտերֆէյս տրամադրել forestry.io֊ի նման։

դէ ինձ համար ինտերֆէյսը յարմար չի, նշաձեւներն են յարմար, բնականաբար։

@norayr @sev @pachycereus հա հէնց forestry.io ով էլ նախատեսել եմ որ պէտք ա գրենք

@tigran @sev @pachycereus ա նոր ստուգեցի, տեսայ որ ջեքիլի հետ աշխատում ա։ (:

յէյ։ շատ ուրախ եմ։

@norayr @tigran @pachycereus այ հիմա ստուգէք, մի չորս յօդուած ունենք

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!