Pinned toot

վիրուսի նման ընկել եմ հայկական սերուերների մէջ, ու սոց. ցանցերով տարածուում եմ։ կը ներէք ։Դ

DNS-ըս փոխեցի բոլորը աշխատեցին։

Show thread

հիմա թթից բացի ոչ մի կայք չի աշխատում, այդ թուում սփիւռքը ու ջաբեռը։

էսօր ինձ ահագին չհասկացուած ու մարգինալ զգացի։ երեւի յաճախ եմ իմ պէսների հետ շփուում ու միւսների հետ շփուել չգիտեմ։

Карабах приблизил турецкую валюту к краху

m.lenta.ru/news/2020/09/28/try

Show thread

թուրքական լիրան գնալով արժեզրկուում ա։

ասում են՝ երէկ սաուդեան արաբիան էմբարգո ա սահմանել թուրքական բոլոր ապրանքների նկատմամբ։

երեւի յարմար պահ ա արցախի անկախութիւնը ճանաչելու համար։

օֆ չգիտեմ, դժուար ժամանակներ են։

ժամանակին -ը էնքան հազուագիւտ միրգ ա եղել, որ կառլ II-ը որոշել ա նկարուել հետը՝
diletant.media/picture_tutoria

ֆեյսբուքի IPv6-ը պարունակում ա՝ face:b00c։

մոռացել էի, որ էսօր քննութիւն ունեմ ։//

շուտով ինչ ոչ մէկը կը հասկանայ որ հայաստանում նորմալ վարսաւիրանոցներ չկան ու էդ կողմից էլ կը զարգանանք,

դարակիցս հանեցի հին ու բարի լարով ականջակալներս, իսկ սրիկայ AirPods-ին գցեցի լիցքաւորման։

երեւի ժամանակն ա The Midnight Gospel նորից նայելու

առցանց քննութիւն յանձնեցի։ «աւարտել» կոճակը լաւ կը լիներ ժամացոյցի մօտ լիներ։ մեծ ա սխալ սեղմելու հաւանականութիւնը։ միւս թերութիւնը էն էր, որ միայն chrome-ի վրայ էր աշխատում։

իմ կարծիքով նախկին տարբերակը աւելի լաւն էր։

Show thread

թթի ծանուցումները փոխուել են։ միշտ էս շեփորն ա գալիս ։Ճ

իսկ դուք գիտէի՞ք, որ այլեւս ssl սերտիֆիկատը մէկ տարով են տալու իսկ նախկինում գրանցուածները մէկ տարին լրանալուն պէս անվաւեր են համարուելու։

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!