@kerlingarfjoll ի դեպ affinity designer-ը շատ եմ հավանել ես՝ որպես անցյալ illustrator-ի ֆան

@kerlingarfjoll երբ դեռ ինստիգեյթում էի, այնտեղ մի հատ վինդովսով կոմպ կար, affinity designer էի դրել ու բզբզում էի, հավես էր :)

@fperson շնորհակալությունն, կփորձեմ ուրեմն անպայման ((։

Հետևել

@kerlingarfjoll @fperson ֆոտոների համար դարկթեյբլ եմ օգտագործում, միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս: այլ կարիքների համար գիմպ, բլենդեռ, ինկսկեյպ, libreoffice draw, ffmpeg պարբերաբար պետք են գալիս, քիչ-քիչ վարժվում եմ, նաև դրանց: raw, raster image, vector image, video - ծածկույթն ապահովում են:
cad տիրույթն ա լուրջ բաց մնում:

· · Web · 1 · 2 · 3

@tghahram շնորհակալ եմ, դրանք էլ կփորձեմ:

>cad տիրույթն ա լուրջ բաց մնում -
fusion 360?

@kerlingarfjoll չնշեցի, որ լինուքսի պերսպեկտիվայից եմ ասում։ native, free software սրանք են՝ librecad for 2d, freecad for 3d and openscad for 3d functional programming style.
նախորդ շարքի համեմատ սրանք շատ չզարգացած ծածկույթ են ապահովում։

blender-ը լուրջ 3d գործիք ա, բայց cad չի։

ես սկեչափին էի շատ վարժվել, հիմա վեբ տարբերակով ա հասանելի, բայց դա ու նմանները փոփոխվում են, մի օր վինդոս են, մի օր վեբ, մի օր էլ՝ վիրտուալ վինդոսից հրաժարվում են։

ուզում եմ դարկթեյբլի կլասի ծրագիր լինի։

@tghahram @kerlingarfjoll ու կը փորձեմ աւելացնել՝ free, ոչ freeware, քանի որ անգլերէնում ազատն ու ձրին նման են, խառնաշփոտ ա լինում, ու ստիպուած են բացատրել՝ free, as in free speech, not free beer, կամ վերջերս աւելի շատ գրում են՝ libre software։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!