traccar-ի կոդը մոզիլան ու գուգլը նույն protocol-ով ա աշխատացնում, ենթադրում եմ, որ սեյլֆիշի համար էլ նույն պահանջները պետք ա լինի։

Show thread

սեյլֆիշօսում առաջ մոզիլայի ապիներով էս ֆունկցիոնալը ապահովում էր։ հետագայում անջատեցին, եթե չեմ սխալվում մինչև հիմա չի աշխատում։
տեսնես կլինի՞ սեյլֆիշի մեջ սա, որպես սերվեր միացնել ու ստիպել, որ սրանով աշխատի։

Show thread

ոնցոր մի քիչ գործ չունեի անելու, մի հատ սենց անկապ բան գրեցի
github.com/tigrangh/geo

էկավ էդ օրը, որ յանդեքս կամֆորտ պլյուսի վարորդն էլ ա տուֆտում

ֆբում սենց հայտարարություն էինք տարածել, մի փոքր մանրամասներով։
facebook.com/BlockchainRnDHub/

Show thread

առիթից ուզում եմ օգտվել ու հայտարարել/հիշեցնել/թթել, որ sep.am հասցեով audio/video/chat սերվիս ենք տեղադրել։ իրա առավելություններով ու թերություններով, ընդհանուր առմամբ լավ բան ա։ գրանցումը թույլատրվում ա մենակ Հայաստանից։

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!