Շորժա՞, Սևա՞ն, հեղե՞ղ...

ահավորա զգալ, որ մտքիդ հազար գաղափարներ կան, փոքր-փոքր սերմերի նման, բայց մոտիվացիան էնքան ա մոտ զրոյին, որ երբեք չես կենտրոնանում գոնե մի գաղափարի վրա, որ աճեցնես․․․

Առավոտը ցուրտը նույնիսկ հաճելիա, որովհետև գիտես, որ ցերեկը երազելու ես՝ էդ ցրտից միքիչ լինի։ Պետք է բոլոր անհարմարություններին նման կերպ մոտենալ։

Թող յոթ անգամ զնգա, մի անգամ զարթնիր։

Ո՞վ գիտի՝ կարելիա՞ 10 տարեկան երեխային ժամը 23։00ին թուզ վաճառել քաղաքի կենտրոնում։

Կոնդում խանութ մտա, մինչ բանջարեղեն ընտրեի, շատ անդուր երաժշտություն միացավ։ Էնքան ուրախացա, որ էդ նորմալ չէր, բոլորը խառնվեցին իրար։ Մի աշխատողը շտապեց անջատել, մյուսը թե՝ "ախչի արագ, խայտառակ եղանք" :Ճ

Ու շատ տխուր եմ, որ ներկա չեմ եղել էդ միջոցառմանը։ :( ինչ վատա, որ մարդ չի կարում միանգամից մի 4 տեղ լինի։ Շատ սահմանափակ ենք։ :Դ

Show thread

Երևան֊ում արհեստական բանականության ու հայկական երաժշտությունը ներկայացնելու մասին նյութը կարդալիս ուղեղս մի հարցի վրա էր կենտրոնանում՝ կփոխարինի՞ այն մի օր մարդուն։ Տենց շատ ուրախացա, երբ վերջին հատվածում բացառեցին դա։

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!