Հետևել

Կարում ենք չատերի աստծուն խնդրենք, սաղ նրանք որ ռեփլայ չունեն (սլեքի թռեդը ռեփլայ չի) ջնջի իրականությունից?

Մուտք գործէք՝ զրոյցին միանալու համար
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։