"սփյուռք"-ում գրեցի, բայց անպատասխան մնաց ( մենակ @antranigv բոցեց), ասի ստեղ էլ գրեմ նաֆսյակի։ Ծրագրավորման "concurrency"-ն "հերթագայություն" եմ ուզում գրեմ։

Ի՞նչ ասիք։

Հարց։ Ի՞նչ ա մտածում մարդը, երբ գրում ա "2 հազար 972"

spectrum boosted

Բա բաց ՕՀ չըլներ, մարդ քոնթրիբյութ աներ՞

spectrum boosted

Լավ էս արդեն իրոք անհամություն ա

Հ.Գ.
@fperson ինչ էիր ասում Գեյթսից յան տալու մասին? )))

Էս վիռտուալ բոքսի կերած կանֆետն ա բայց։ Ինտել քսեոնի սըփոռթ չունեն, ավիրում ա

Show thread

ZOOM-ն ասում ա "Dear Valued Customer"․ Լրիվ վեշի տեղ են դրել ։ՃՃ

spectrum boosted

ԳՈՎԱԶԴ

Մեր ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ,ԱՌՈՒՅԳ, ԱՌԱՆՑ ՄՈՐՈՒՔ ՈՒ ՈՉ ՍՈՒՐԲ Մաշտոցի մասին կոմիքսն արդեն կա։
Հ.Գ. արևմտահայերեն և արևելահայերեն տարբերակներով

yelling.studio/mashtots

spectrum boosted
Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!