Follow

Խաչատուր Աբովյանի կյանքի մասին եմ կարդում։ Ինձ համար նոր բառ հայտնաբերեցի,որը մտքիցս դուրս չի գալիս` հավախոս։ Ըստ բառարանի` հավի խոսելու աքլորի կանչելու ժամանակը, աքլորկանչ, լուսկանչ։ Կարծում եմ գիտեմ, ինչ եմ ասելու будильник բառի փոխարեն։

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։