Հետևել

ես չգիտեմ, թէ ինչու են |ը միայն իւթիւբում։ ինձ համար հասկանալի ա այնտեղ լինելը, սակայն չեմ հասկանում, թէ ինչու միայն այնտեղ։ գուցէ զուգահեռ ինչ֊որ տեղ է՞լ լինէք, օրինակ peertube, lbry.tv։ ու եթէ չկայ ուղիղ եթերի հնարաւորութիւն, ապա վերջում տեսանիւթն այլ տեղ էլ աւելացնէք։
եւ առհասարակ, մարդկանց որտեղ յղում տաք, այնտեղ էլ ձեզ կը լսեն։ իսկ իւթիւբում լինելը պարզապէս գտնուելու շանսերն ա մեծացնում, ինչեւ եւս պէտք ա իհարկէ։ բայց միայն այնտեղով սահմանափակուել գուցէ չարժի

· · Web · 1 · 1 · 1

@progart
իթ այո, ամենալաւը կը լինէր եթեր գնալ այլ տեղից, կատարեալը՝ սելֆ հոստդ, իսկ ձայնագրութիւնները վերբեռնել իւթիւբ։

կուլտուրա չունենք, թէ ինչպէս անել, ու փորփրելու ժամանակ։ հազիւ էս ձեւն ենք սովորել։ (։

բայց մի օր կուղղուի։

իսկ թէ ուղիղ եթերի լաւ ձեւ գտնես՝ ասա։

@progart
ես մինչդեռ պիքսելֆեդ երեւի տեղակայեմ։

@norayr հա։ դէ ինձ համար էլ պիքսէլֆէդն ու դիասպորան այժմ աւելի առաջնային են, որպէսզի ռեսուրս ծախսեմ, ու էլի նրա համար, որ եթէ ինչ֊որ բովանդակութիւն եմ ստեղծելու, ապա ապակենտրոնում։

@norayr իսկ գուցէ ձայնագրութիւններն այժմ այլ տե՞ղ։ տես, ես տեսնում եմ, որ լիւք սմիթն այժմ լբրի֊ում ա, ու իրեն այնտեղ եմ լսելու այսույետ, ու նա ինձ կապում ա ապակենտրոնին։ մինչդեռ, երբ շատերը իւթիւբում են, ես էլ հաշիւս եմ պահում, որպէսզի հետեւելը յարմար լինի, ու նման լիքը բաներ։ իհարկէ, կատարեալը սելֆ հօստն ա, բայց երեւի ուրիշի հանգոյցն աւելի լաւ ա, քան իւթի՞ւբը։ գոնէ զուգահեռ։
ու այստեղ ես երկրորդական եմ, քանի որ ես սպառող եմ, եթէ ստեղծող լինէի, ապա դժուար թէ կենտրոնացածում։

@progart ո՞րտեղ ա լիւկը՝ յղում կը տա՞ս։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!