Show more

@a522 շուլմանն էլ ա ասում՝ 19֊րդ դար ա, հիմա էսպիսի պատերազմներ չեն լինում։

youtube.com/watch?v=mGGwlWoBYM

մէկ էլ շատ եմ սիրում մլեչինի ալիքը, ճիշտ ա, էս դէպքում ոնց որ դաշնակներին կոմունիստների հետ ա խառնել՝ youtube.com/watch?v=5UO9aT8P_x

էս գրանի֊ում հետաքրքիր խօսեցին։ բացատրում ա ինչի իրանը չի խառնուի, ինչի ռուսաստանը լծակներ չունի ադրբեջանի ու թուրքիայի վրայ։ իրան հարցնում են՝ իսկ հայաստանի՞։ ասում ա՝ հայաստանի վրայ լծակներ ունի, բայց ի՞նչ անի, ստիպի յանձնուե՞ն իրենք՝ youtube.com/watch?v=rsbk-FB6Hn

@Voyager իսկ ո՞նց ես կարծում, իրատեսակա՞ն ա որ արցախ զօրակոչուած սպան հետը տանի լափթոփ։

յիշում եմ նախկինում իմ զօրամասերից մէկի սպաները կողքից պայուսակ ունէին ռազուոդներին, մատեաններ էին պահում։

երէկ հաւէսով լիսպ էի կարդում։

էսօր չեմ կարողանում։

էսօր արդէն ջիմէյլն էլ չի ընդունում մէյլեր ինձնից՝

support.google.com/mail/answer

այփին լաւը չի։ այդ պատճառով եմ ջանում ռեալ այփիս պահպանեմ, հէնց իմ նախկին ռեալ այփին, որի համար ռեւերսում գրած նշումներ կան։

չէ, կէտում՝ մաստոդոնից տարածածը՝ դիասպորայում չի երեւում։

Show thread

թեստ՝ մաստոդոնից՝ թթից դիասպորա՝ սփիւռք, գրառում տանելու։ սոշըլհոմի՝ կէտի միջոցով։

էթիկայի առցանց պարապմունք եմ անցնում՝ ներարականութեան մասին։

ամէն ձեւ մտածում են, ոնց մարդուն ներառել եւ յանկարծ նա չմնայ չներառուած։

ու ես լրիւ սա ընկալում եմ որպէս դիսկրիմինացիա՝ ես ուզում եմ լինել չներառուած։
ես ~~պատճառ~~ պատրուակ եմ փնտրում լինել չներառուած։

WOOHHHHOOOOOOOOOOOOO! The last batch of printed proof looks perfect! Finally, after one year of struggle... Quick blog post: davidrevoy.com/article788/

ուրեմն նոր մեղրով թէյ էի խմում՝ մի քիչ թոյլ եմ էսօր, գուցէ մրսել եմ, ու տէնց բաժակի մէջ մի քիչ ջուր էր մնացել։

մեղուն եկել ա, բաժակի մէջ պտտւում ա՝ լայն բաժակ ա, ու զգում ա որ չի ուզում ջրի մէջ ընկնել, բայց կուզէր մի ձեւ վայրէջք անել։

բաժակի մէջ պակետիկն ա թէյի, ու նա գնաց, նստեց պակետիկի թելի վրայ, որ դրանով իջնի դէպի հեղուկ։

ապշելու ա, էս փոքր մեղուն ինչ խելք ունի։

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!