Show more

@norayr մի տեղ տեսայ հարաւային ֊յում նման եւ նոյն ձեւ կպցրած ատամի ձողիկները, ու բաժակ, այնպէս որ պատճէնած֊զետեղած կրեատիւ էր, բայց էլի վատ չի, աշխարհի մաս ենք, իւրացնում ենք մարդկութեան հաւէս մտքերը։

Show thread

ասում ա՝ հայ ուսանողների խմբով գնացել էին չինաստան, չինացի ուսանողներն իրենց դիմաւորեցին ու տարան յատուկ պատրաստուած «փարթիի» մի լսարան, ուր պրոյեկտած էր հայերէն տառերով՝ «հաւայեան կղզիներ»։

շարունակութիւն՝

spyurk.am/posts/4170083

արտակարգ իրավիճակի մասին անեգտոտներ՝
— էն որ քսան հոգուց աւել հաւաքուել չի կարելի՝ անկախ նրանից՝ հարսանիք ա, թէ թաղում՝ մարդիկ ուզում են ճշտել՝ քսան հոգին՝ մեռելը հաշուա՞ծ, թէ՞ չէ։

— առցանց դաս ա, դասատուն մէկի վրայ նայում ա, ասում ա՝ դէմքդ ծանօթ չի, դու էս դասարանի՞ց ես։ ասում ա՝ հա, ես անուշն եմ, չէ՞ք ճանաչում։ ասում ա՝ վայ, անուշ, քսուած չես, չճանաչեցի, գոնէ ֆիլտր դնէիր։

աստուատ mail.ru-ն ինչ տիպի խոցելի ու բագոտ պրոեկտ ա։ hackerone ում արդէն միլիոնից աւելի փող ա ծախսել։ նոր նայում էի, մեկը կարողացել ա ուրիշի աւատառը փոխի api ով։

Էս էլ ինքնամեկուսացման ռոմանտիզացիա :) Դուրս եմ ուզում, բան ոչ մարդամեջ։ Ինչպես միշտ։

առհասարակ, aarch64 հրամանների բազմութիւնը (ISA) կապ չունի 32 բիթանի արմ պրոցեսորների հետ։

սակայն փայնբուքի միջի սիփիուն կարողանում ա երկու ռեժիմում էլ աշխատել։

ինչ֊որ մեծ վթար էր, շուրջը միայն շատ հեռու լոյս կար։ մի քանի րոպէ առաջ նոր սարքեցին։

ասում ա՝ to be precise I've only ever seen extlinux.conf read by bootloaders that are not extlinux

ապակենտրոնացումը եւ single point of failure֊ի չլինելու խնդիրը ոչ միայն մեր ոլորտում ա էական։

այս՝ youtube.com/watch?v=E3URhJx0NS ռոգանի պոդքաստում ուր խօսում են առողջապահութիւնից, այդ հարցերն էլ են շօշափում։

օրինակ, կաթիլային համակարգերի պարկերի 85%֊ը արտադրւում ա պուերտո֊ռիկօյում, ու եթէ էնտեղ լինի մրրիկ, ու վթար, ապա մարդկութիւնը մնում ա առանց դրանց։

ու մենք դասեր չենք քաղում։

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!