Show more

You use Fedilab with? #poll

🎃 Wishing you a spooky Halloween!
(Here is a mini comic I drew in 2016)

- կը ներէք, մուտքը զոյգերով ա
- զոյգ ախպէրս ա։։։։։։։

@norayr չքնութեամբ տառապող մարդիկ՝ գիրք կարդացէք, գոնէ մի օգուտ կը մնայ։ թէ չէ քնելն ինչ։

հարց՝ դուք կուզէ՞իք, որ մի տեղ գրէիք, ուր առհասարակ մարդ չկայ։

երեւի ստեղ եթէ մարդ չլինէր՝ չէիք գրի։

ուրեմն ուզում էք այլ մարդու ընկալում, որ կիսւում էք, որ ինչ֊որ մարդկանց մօտ արձանագրուի։

ապա, ինչո՞ւ չէք ուզում մեր ցանցերում մարդիկ շատանան։

ախր էնքան հնարաւորութիւն կայ, եւ միայն ընտրած խմբերի հետ կիսուել, եւ փակ գրել, եւ անոնիմ մնալ։

եւ ջնջել, եւ ջնջուել։ չգիտեմ։

չքնութեամբ տառապող մարդիկ, կապոյտ լոյսը կրճատում ա redshift֊ը։

ես չեմ կիրառում, զի նկարներ եմ նայում։ բայց դէ կարող էք անջատել֊միացնել։

ու տէնց։

հա, երէկ NAS էի տեսել օգտագործած, աուկցիոնը սկսւում էր երեսուն քանի դոլարից, ու հնարաւոր էր առաջարկ անել առանձին, որ գնով առնես, որ աուկցիւնը չեղարկի, տայ քեզ։

ասի, հիսունհինգ դոլարով տուր։
անմիջապէս մերժեց։

վերջը ինչ֊որ մէկը երեսուն քանիսով առաւ, զի աուկցիոնը աւարտուեց։

ամերիկայում մեր հիւրանոցի հաւաքարարը լեքսուսով էր գործի գալիս։ էդ ա նշանակում զարգացած տնտեսութիւն ու ընդհանուր բարեկեցութիւին։

մտածում եմ, առաջ կը մտածէի՝ էսինչը, ասենք, ի՞նչ ա հասկանում, որ հաւանում ա էն բանը, դիցուք տեքնոլոգիան։
արդե՞օք գիտի ինչն ա հաւանում։
հիմա մտածում եմ՝ ի՞նչ կապ ունի, հասկանում ա, թէ չէ։
զգում ա։
ու իրան էդ ա ձգում։
ու այդ համար պատճառ կայ։
գուցէ ոչ այթի պատճառ, բայց դէ սահմանը այթի եւ ոչ այթի պատճառների միջեւ էլ յստակ չի։

@tigran յէյ, բոլոր տիրոյթների տեղափոխուեցին, ու ոչ մի խնդիր չեղաւ։

լուսանկարն արուած ա հոնգ կոնգում։ (:

Show thread

ասում ա՝

>The Potsdam film has been announced a few months after the launch of Lomography Berlin Kino film in 35mm, a 400-ISO film which is believed to be a rebranded version of ORWO’s N74+ film.

kosmofoto.com/2019/01/lomograp
onfilmonly.com/new-film-lomogr

մէկ էլ orwo un54֊ն ա հետաքրքիր ժապաւէն։

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!