ucom֊ի անլիմ, դեպրեքէյթդ սիմ քարտով ինտերնետի արագութեան թեստ։ վաու։

աստուատ, լրիւ չտես վիճակներում եմ, սէյլֆիշ դիտարկիչ քշելով, չէի իմանում սէնց բաներ կան՝ ֆայրֆոքսում դաբլ թափ արի՝ տեքստի չափսը հարմարեցնում ա։

@Shekspir55 ֊ն ա կպնում, obs֊ը թողնում ենք, կպնում ենք ջիթսի֊ով։

իսկապէս, ֊ում կարելի ա ուտել, երեք տեսակի ունեն, ու շատ լաւն են երեքն էլ։

շատ , ցուրտ տեղի ա։ երեւի ոչ հարուստ շերտերի, որ հազիւ կարտոֆիլի վրայ մսի թացան են լցրել։

շնորհակալութիւն, @marine, որ գտար։

ա, մարդիկ, փորձէ՛ք։

էս ի՛նչ լաւն ա։

տեսնես իրական նկա՞ր ա, ո՞վ գիտի մէմի ծագումնաբանութիւնը։

իսկ ես լտպ֊ի պէս վեհ չեմ լինի եւ կասեմ՝ ես ասում էի։

Show thread

այս բարդ ժամանակներում երկու գրքի անուն եմ ուզում նշել՝

պետականութեան մարտահրաւէրները, ժիրայր լիպարիտեան

երկու մօտ ժողովուրդ, երկու հեռու հարեւան, հրանդ տինք

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!