@tigran սա էլ նկար գցելու վատ տեղ չի երեւում՝

fediverse.party/en/socialhome

կպնում ա բոլոր հնարաւոր ապակենտրոն հաղորդակարգերով աշխատող ցանցերին։

github.com/jaywink/socialhome

այլ նախագծեր՝
fediverse.party/

հիմնադրի հին հարցազրոյց՝ wedistribute.org/2018/01/faces

ես իրան գիտեմ դիասպորայից, ի դէպ։

աաա՜, արդէն լոյս է տեսել [նոր երեւանը](evnmag.com/publications/erevan) ուր կան իմ մանկական քաղաքական օրագրերից հատուածներ։

փիկապ եւ դէյթինգ մարզիչները նկարագրում են դէյթի դիրքեր՝ խորհուրդ տալով մարմինը հետ պահել, ինչը կը ստիպի դէյթի այլ մասնակցին թեքուել֊հակուել դէպի իրեն։ ենթադրւում է որ նա կարդարացնի, կը բացատրի ինքն իրեն իր թեքուելն՝ իր խորը հետաքրքրուածութեամբ եւ դա կը նպաստի իր կպնելուն։

արթին֊վարուժանի լոգոյի պէս լոգո խաչատրեան փողոցում։

փաստօրէն փողոցում հիմա կայ միջավայր։

ես զգում էի որ այդ մասերը լաւ քաղաքային միջավայր ստեղծելու պոտենցիալ ունեն։

սա ֊ի վրայ աշխատող enlightenment ա՝ ու չնայած էկրանը բարձր ունի՝ սքէյլ եմ արել որ ամէնը մեծ երեւայ։

շատ դուրս գալիս ա դիզայնը, չնայած մի քիչ շատ գործ ա ուզում իմ փոխարէն անի, ինչքան էլ չեմ անջատում իր գործառոյթները։

տէնց, վայելում եմ։

հին թանդըրբրդ֊ից վերականգնեցի պահած ծածկագրերը, ու կարողացայ մտնել ֆրինետի հաշիւներս։

դեռ չեմ կարողանում էսօր օգտագործուող թանդըրբըրդը կարգաւորել որ ֆրինետին կպնի։ (:

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!