@norayr լրջանալու պահն արդէն անցաւ․ երեւի հայի ետին խելքն աւելի ակտուալ ա արդէն։

բարիդրացիութեան մասին, ֆրիդմանի պատերազմի ապագան գրքի՝ խաղաղութեան մասին գլուխներն եմ խորհուրդ տալիս։ քո գրառումներից դատելով, քեզ նոր բան չի ասի, բայց առհասարակ արժի կարդալ։

ի դէպ, զուրաբեանի հարցազրոյցը տեսա՞ր։ ես լաւ չեմ պատկերացնում, թէ ոնց էին մանդատ տալու, բայց հետաքրքիր ա՝ քոաչի եւ լեւոնի հանդիպման, ապա չեղարկման ֆոնին։

@kamee չէէէ, չեմ կարդացել։ գնամ իլուրում փնտրեմ։

@norayr զուրաբեանինն էսօր ազատութեամբ էր։
լտպ֊ինը հա, վերջինն իլուրում տես։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!