հա, ասեմ, մենք թթահաւաքներ էլ ենք անում։

@antranigv որոնցից ոչ մեկին ես չեմ եղել (

@antranigv եթե հաջքրդը վանաձորում լինի անպայման

@Koriz @antranigv լաւ կանենք մի օր գնանք վանաձորում թթահաւաք անենք։

բայց յիշում եմ ոնց մթոմ գնացել էինք վանաձոր թուիթերահաւաքի։ փաստացի միայն արեւն էր մեզ էնտեղ թէյնիկում սպասում, վանաձորցիներից երկուսը եկան ինձ հետ իմ մեքենայով՝ դատարկն ու ձախը, եթէ վերջինին կարելի ա վանաձորցի անուանել։

մեզ հետ նաեւ եկաւ սոլախեանը։

ու կարծես էլ մարդ չկար։

Հետևել

@Koriz @antranigv @ani_left @zolakhyan

այդ օրուայ նկարներից՝

թէյնիկ՝
norayr.am/weblog/2018/04/03/24

norayr.am/weblog/2018/04/03/24

յետոյ սոլախեանը տարաւ տարօնի մօտ։

տարօնի մօտ՝ սեւ սպիտակ՝
norayr.am/weblog/2018/04/03/24

տարօնի մօտ՝ գունաւոր՝
norayr.am/weblog/2018/04/03/24
norayr.am/weblog/2018/04/03/24

անկապ զբօսնեցինք՝

բուդկա՝
norayr.am/weblog/2018/04/03/24

փուչիկներ՝

norayr.am/weblog/2018/04/03/24

շարֆիկներ՝

norayr.am/weblog/2018/04/03/24

սա ես մի պահ շեղուեցի գնացի այլ տեղ՝

norayr.am/weblog/2018/04/03/24

· · Web · 2 · 0 · 1

@norayr @antranigv @ani_left @zolakhyan
մատեան անկապութեան ։ճճճ
Գնամ մնացած նկարներդ էլ նայեմ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!