Հետևել

տտ ոլորտը բայց գնալով դուրս չի գալիս։

նախկինում ընտրութիւն ունէի՝ կամ աշխատել սկրիպտային լեզուներով (չեմ սիրում), կամ c++ (չեմ սիրում) կամ գուցէ c֊ով դրայւերների գործ կը գտնէի (գլուխ չեմ հանում առանձնապէս, բայց եղածից հաւէսն էր, բայց տէնց գործ չգտայ)։

ու մտածեցի՝ ադմինութիւն անեմ, օհ֊ից քիչ թէ շատ հասկանում եմ, սիրում եմ խորանալ։

էսօր էս էլ ա ահաւոր անկապ ոլորտ՝ ու գնաս՝ պայմանական դոքեր են օգտագործում, որը կրկին ահաւոր չեմ սիրում։

· · Web · 1 · 1 · 6

@norayr ես ոչ մի բանի չէի դիմում, ոչ էլ ինտերվիւներին լուրջ էի նայում, իմ հաւէսով խորանում էի, յետոյ հասկացայ, որ եթէ նորմալ, տանելի փող տան, ապա կանեմ ամէն ինչ էլ. լաւագոյն դէպքում կուզէի ակադեմիական աշխատանք, երեւի նորմալ համալսարանում աշխատելիս կամ որեւէ լաբում հետազօտութիւններ անելիս ինձ բաւարարուած զգայի

բայց ֆորմալ կրթութիւն չունեմ, ու քանի գնում ա կոմպլեքսաւորւում եմ

@kamee @norayr ես կուզէի data science֊ոտ բան անել, զի կարաս փոխուես այլ ոլորտ ու լրիւ այլ տեսակի դատա տենաս (յոյս ունեմ), այլ մշակոյթ, այլ տեսակի մարդիկ։ զի ես արագ յոգնող եմ։
դէ դա էդքան է տտ չի իրականում։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!