Հետևել

@ani_left շունիցս պատմութիւննրի պահանջ կայ։

· · Web · 2 · 0 · 2

@norayr կարամ, օրինակ, նրա մասին պատմեմ, որ էսօր 4 ժամ են քնել՝ ընթացքում զարթնելով ու հերթական լուծը մաքրելով։ այո, էրեխեք ջան, վետի այցերը երբեք մի ձգձգեք։

@ani_left միշտ։

յիշում եմ լիքը տօնց բան։ գիշերը դուրս գալ, նաեւ։ նաեւ էն ժամանակ շներին էին կրակում ու էդ կրակոցների տակ էինք ընկել։

աստուած, ընդամէնը երկու տարի ա ինչ շներին չեն կրակում՝ արդէն նէնց լաւ սովորել ենք։

@norayr գիշերը դուրս գալը խոհանոցի պոլեր կամ միջանցքի խալի մաքրելու էդքան ահավոր չի, գիտես

@norayr առաջ չէի իմանում՝ դրսի շների հետ ոնց կոմունիկացվել, երբ գալիս են Ռումիի հետ խաղալու, հիմա ահագին սովորեցի, հպարտ եմ

@norayr ամենամեծ մտավախությունս ա, որ էն սկզբի վախեցած օրերից մնացած ագրեսիան կարող ա չանցնի։ ես դե իրա համար ոչ թե փողոցից գտած փրկիչն էի, այլ էդ փրկչի մոտից իրան տանողը։ ու ինքը շատ ագրեսիվ էր, ես՝ ահավոր խիստ։ հիմա վախենում եմ, որ էդ կոնֆլիկտի մնացորդը գուցե տենց էլ չանցնի։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!