Follow

էսօր առաջին անգամ գործնական իմակում՝ ու առհասարակ որեւէ մէկին լուրջ գրել եմ՝ «ջան»։ զի զգացել եմ որ պէտք ա, մարդուն ցոյց կը տայ որ լրիւ չոր գործնական յարաբերութիւններ չեն, որ լաւ եմ իր հետ։

@norayr էտ «ջանի» հետ երկար չէի կարողանում հաշտվել։ Հետո հասկացա որ դա ադեկվատ բարիդրացիական գործնական շփման մարկեր ա։ Եթե 4-5 նամակից հետո շարունակվում ա ֆորմալ սառը տոնը, ուրեմն մի բան էն չի։ Էն դեպքում որ կառուցողական համագործակցության դեպքում ֆորմալը էլի մնում ա, ջանը բետոնը ծակող խատուտիկի պես մի բան ա։ Հատկապես երբ գերզգայուն ինտրովերտ ես ու հեռու մնալու հետ մեկտեղ մտածում ես, թե երբ մեզ սովորեցրեցին դիմադրել անմիջականությանը ու [ինքնանպատակ] սահմաններ գծել։

@norayr մեկ էլ թեմայից դուրս. Norayr.am-ը չի աշխատում։ Նամակ էի էի գրել - հետ էկավ։ Ասեցի տեղյակ պահեմ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!