Follow

երէկ որ սեւան էինք գնում (ի դէպ էնտեղ սպանիչ լոյս էր ու յոյսով եմ լաւ նկարներ ստացուեցին) տեսել եմ լիքը «ոչ»֊ի պաստառներ։

նշանակում ա՝ «հները» անհանգստացած են։ նշանակում ա՝ պէտք ա գնալ քուէարկել։

@norayr նիկոլի վերջին ելոյթը լսելով հասկացայ որ մտածում են աժ-ով լուծել։

@tigran հմ, լաւ կը լինէր։

չեմ պատկերացնում ոնց կարող են անել, բայց հա՝ շուտ անեն, պրծնենք էս սդ֊ի հարցից։

@norayr ասում էր վենետիկի յանձնաժողով ենք ուղարկել խորհրդատւութեան ։Դ

էն ժամանակ ասում էին վենետիկի յանձնաժողովի գործը չի, մենք ինքներս կարող ենք որոշել ։ԴԴ

բայց բան չունեմ ասելու լաւ են արել։ ինձ համար ընդունելի ա, երբ մարդը փոխում ա իր կարծիքը կամ որոշումը իրավիճակից կախուած եւ աւելի անընդունելի ա որ անկապ պրինցի են ընկնում ու պատրաստ չեն որոշումը փոխել։

@norayr ֆաւում եմ լոյսը նկատելու ու գնահատելու համար :)

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!