Հետևել

֊ում չի լինում հանգիստ դանդաղ քշել։ եթէ աջ գծով ես քշում, խանգարելու են երկրորդ֊երրորդ գիծ կանգնողները, ու պիտի գիծը փոխես։ երբ փոխում ես՝ խանգարում ես նրանց, որ ձախից արագ֊արագ քշում են։
ապշում եմ, ի՛նչ բարձր սերոտոնին ունեն էդ մարդիկ, ի՛նչ դուխով են երկար սիգնալ տալիս։
հա, բա պէտք ա փոխեմ գիծը, բա ի՞նչ անեմ։ ու փոխում եմ երբ ամենաքիչը մեքենաներ կան։

· · Web · 1 · 0 · 5

ու մտածում եմ՝ ի՞նչ պէտք ա անեմ, որ սերոտոնինս բարձր լինի։ ու ի՞նչ անել էդ սերոտոնինի հետ՝ քեզ մէկ ա սիգնալ են տալու ու «գոռալու» են վրադ էդ ձեւ։

ու եթէ սերոտոնինդ բարձր ա՝ ի՞նչ անես՝ ամէն մէկին հետապնդես, ասես աջ քաշի խօսե՞նք։

ու քեզ մէկ ա էդ չի փրկի նոր ու նոր սիգնալներից։

իհարկէ, փող ունենալը էնքանով ա փոխում վիճակը, որ մեծ մեքենայ կարող ես ունենալ, ու տէնց իրենք մի թեթեւ աւելի զուսպ են։ բայց ես ունեմ մեծ մեքենայ ու չեմ սիրում այն քշել քաղաքում՝ յարմար չի։

Show thread

փաստօրէն մնում ա քշել միայն ձախ գծով ու արագ֊արագ։ արագ, որովհետեւ էդ գծերով արագ են քշում, ու չեն հանդուրժի, եթէ դու տեսնես մէկը գիծ ա փոխում, ու իրան ճանապարհ տաս՝ սիգնալախեղդ կանեն էլի։

ու պիտի դու սիգնալ տաս։ ու տէնց արատաւոր օղակ ա որից ելքը չգիտեմ։

մի օր կը քաղաքակրթուենք։

Show thread

@norayr նույնիսկ երբ որ ապահովագրական ընկերություններ կան , բացարձակ ամեն օր տեսնում եմ ավտովթարի ենթարկված, իրար վրա գոռգռացող , հայհոյող , ծեծող ու մունաթ եկող մարդկանց։

@Mane նոր սփիւռքեցի այն մասին որ թիֆլիսում վարորդներն ահագին քաղաքակրթուել են ու սիրում են զիջել։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!