Follow

էսա տասներկուսոտ սկսում ենք՝ youtube.com/channel/UCLjhnWg0f

մասնաւորապէս կը պատմեմ սինթպոզիումից։

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։