Follow

վաղը ֊ով կը պատմեմ ֊ի ու ֊ի մասին։
նկարներ ու տեսանիւթեր կը կիսեմ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։