Follow

>լրիւ նորմալ էր գրել ծրագիր դեռ գոյութիւն չունեցած մեքենայի համար։

youtube.com/watch?v=4_AHZ-TmYF

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։