այստեղ ասում ա՝

>Reds are more muted than other Fujifilm films, films like Superia 200, or the Industrial 100 are much more vivid and intense. Definitely I prefer this muted red tones, a little bit more “red firebrick” than bright red.

carlosgrphoto.com/2018/11/03/f

որ կարմիրը լռեցուած ա էս ժապաւէնում։
ու աւելի թանկ՝ սուպերիաներում՝ աւելի քիչ ա լռեցուած։

նոյնը կարող եմ կանաչների մասին ասել։ կանաչները c200֊ի լռեցուած են։

ու սուպերիայի կանաչները չեմ սիրում, աւելի են նման թուանշայինների կանաչներին։

Follow

էդ պատճառով ահաւոր սիրում եմ եւ c200֊ը, ե՛ւ kodak vision 50d֊ն։

spyurk.am/posts/84ae54d0813401

այ այս գրառման նկարում լաւ երեւում են վիժնի այդ լռեցուած կարմիրներն ու կանաչները։

ի դէպ յօդուածի հեղինակն էլ վիժնի ռեւիւ ունի՝ carlosgrphoto.com/2017/07/29/k ։
իմ նկարածը՝ վիժն երկուս ա, իրենը՝ վիժն երեք, նոր սերնդի ժապաւէն ա։

ու սա այն օրինակներից ա, երբ ինչ֊որ ապրանքն աւելի թանկ ա, ։ ու տէնց։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!