Follow

ուրեմն երէկ սեւանի ափին նստած, չեմ կարողանում նոութը քնեցնել։
ասում եմ՝ `acpitool -s` ՝ չի քնում։
մտածում եմ՝ ինչի՞ց ա։

քրոմիումն անջատեցի։
ու դէ քնեց։ ուրեմն, քնելու ժամանակ, ենթադրում եմ, որ սպասում ա, մինչեւ որեւէ մուտքի֊ելքի գործողութիւն աւարտուի, որ քնի։
իսկ քրոմիումը չի աւարտում էդ գործողութիւնները, հա գրում կամ կարդում ա։
երեւի ցանցից։

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։