Follow

աաա՜, ինչ հաւէսն ա ֊ը ժամացոյցի համար, եթէ մարդու պէտք լինէր՝

youtube.com/watch?v=Rd86KTs2Le

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։