norayr գոյների հետ խաղացե՞լ/մշակե՞լ ես՝ վերջին նկարների մասին եմ, ոչ միայն այս

@progart հա բա, ինչ տիգրանը լուտերը հանել ա, առանց դրա թուանշային նկար չեմ հանդուրժում։ ինչի՞ եմ ասում որ օգտուես։

@progart միւսնե՞րը։ նկարնե՞րը, թէ լուտերը։ եթէ նկարները՝ ապա ո՞ր միւսներրը՝ վանաձորի 2014֊ի՞ միւսները։ իսկ եթէ լուտերը՝ ապա ինչ կայ, տիգրանը հրապարակում ա, ես էլ աւելացնում եմ ինձ մօտ։

@progart չհասկացայ, կներես՝ միւսները՝ ո՞ր բազմութիւնից։

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։