Follow

@volatilis_i իսկ դու հիմա արդէն յաւելուածո՞վ ես օգտւում, ո՞ր մէկով։

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։