Follow

թանդըրբըրդը որպէս ռսս ընթերցիչ կարգաւորեցի։ հիմա տեսնեմ կօգտուե՞մ։

@norayr ինչ խօսք։ նորմալ ձեւ չեմ գտնում հեռախօս ու կարգիչ սինք անելու, դրա համար էլ օգտագործում եմ Ֆիդլի։ վատիկը չի։

@antranigv լաւիկն ա, բայց ես հարիւր հոսքի լիմիտը անցայ, ու որ փող ուզեց, ֆրուստրացուեցի, ու դադարեցի օգտուել։

@norayr պէտք է Ֆիդլի-ի self-host տարբերակ սարքել ։)

@antranigv freshrss.org, զուտ չեմ ուզում պհպ դնել։

@norayr I was thinking more about Elixir/Phoenix application with a basic front-end and mobile app xD no more PHP.

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։