մոխրագույն շենքերով,քարուքանդ ճանապարհներով ու կլոր տարին ձյունով պատված սովետական քաղաքներում ստեղծված ռոք երգերը մի ուրիշ անկրկնելի ատմասֆեռա ունեն

նրանց համար ովքեր դեռ չեն պատկերացնում թե ինչ լայն հնարավորություններա տալիս մաթեմը
youtu.be/qj_EKT69KSA
youtu.be/OgXQRoPnqeQ
youtu.be/5K1jz6nErC4
youtu.be/u6rAbqaKJu4
youtube.com/user/edyoru

վերջին մեկ ամսվա ընդացքում յութուբյան music channel-ների երգերը սկսել եմ (likes+1)/(likes+dislikes+2) կրիտերիայով ֆիլտրել,ստացված համարյա բոլոր երգերը մի քանի անգամ ավելի շատ էն ինձ դուր գալիս քան յութուբի առաջարկածները(որը քիչ view ունեցողներին չի բերում):Մենակ էս օրինակը հերիք էր որ սկսեմ ավելի լուրջ վերաբերվել անհատականացված ալգորիթմների ստեղծած ինֆորմացիոն փուչիկին

հավանածս երգերի ամբողջական փլեյլիստում հստակ երևումա որ սկզբում pop հետո ռեպ->ռոք->կլասիկ->lofi hiphop եմ լսել,ու կենդանիների էվոլուցիայի նման չի երևում թե որ երգից սկսած եմ ժանրը փոխել։Բոլոր անցումային երգերը էլ երկու ժանրերին կարելիա դասել

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!