Հետևել

Ես համալսարանում բակալավրի տարիներին շատ վատ էի սովորում, սարսափելի վատ, որովհետև համոզված էի, որ դա այն կրթությունը չի, որը ես երազել եմ, որ համալսարանը շատ լոքշ ա, ժամանակս ավելի լավ բանի վրա կարամ ծախսեմ ու ես վեր եմ էդ ամենից, բլա-բլա։
Տարիներ անց սարսափելի ափսոսում եմ, որ տենց եմ պահել ինձ, որովհետև իմ ժամանակը շատ կարևոր ա հիմա ու ափսոսում եմ, որ հնարավորությունները չեմ օգտագործում։

@mario ++++++++++++++++++++++

ես պատրաստ եմ անգամ ամեն տարի գնալ համալսարան առաջին կուրսեցիների համար թեդ անել «10 տարածված սխալ ուսանողների կողմից» թեմայով՝ հիմնված սեփական փորձի վրա ։Դ

@NikeaRurounin հա, քո փորձը վապշե կիսվելիք ա, որ երբեք ոչ մեկը չկրկնի տան պայմաններում ։ԴԴ

@mario @NikeaRurounin լսի, ա — գուցէ tedx֊ի դիմես։ բ — գուցէ բարքեմփի։

բայց ամենալաւը՝ պարզապէս իւթիւբ վիդեօ ձայնագրի, թէքուզ քո հեռախօսով կամ լափթոփով։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!