Հտքրքր ա, եթե բռրի մջի ձյնվրնրը հննք նխդսթյնը ընթռնլի կմնա՞։
Լկցնրի կնսպկտնրս են սնց գրծ, որ հմ արգ գրմ, հմ էլ չվրցնն արտգրլու։

Հետևել

ԿՐԾՄ ՄԿ ԷԼ ԱՐԲՐՆՄ ԵՆ ԱՐՆՑ ՁՅՆՎՐՆՐԻ ԳՐՄ։

· · Web · 1 · 0 · 1
@marine ՄԳՍՏՐՏՐԹԳՆՄԿՍՄԼԿՑՆՐԸԱՎՏՐՆՄՍՐԳՄՏՏՐԸԳՐԿԾԿՔՅԼՄԷՖՖԿՏԸՈՒԺՂՑՆԼՈՒՅՄՐ
Մուտք գործէք՝ զրոյցին միանալու համար
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։