Հտքրքր ա, եթե բռրի մջի ձյնվրնրը հննք նխդսթյնը ընթռնլի կմնա՞։
Լկցնրի կնսպկտնրս են սնց գրծ, որ հմ արգ գրմ, հմ էլ չվրցնն արտգրլու։

@marine մեծատառ գրի ու սաղ կպած, կդառնայ հայկական գրաբար աւետարան ։Զ
Հետևել

@voyager
ՄԳՍՏՐՏՐ Թ ԳՆՄ՝ ԿՍՄ ԼԿՑՆՐԸ ԱՎՏՐՆ Մ ՍՐԳՄ։
ՏՏՐԸ ԳՐԿԾ ԿՔՅԼՄ, ԷՖՖԿՏԸ ՈՒԺՂՑՆԼՈՒ ՅՄՐ։

· · Web · 0 · 0 · 1
Մուտք գործէք՝ զրոյցին միանալու համար
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։