Հետևել

Հտքրքր ա, եթե բռրի մջի ձյնվրնրը հննք նխդսթյնը ընթռնլի կմնա՞։
Լկցնրի կնսպկտնրս են սնց գրծ, որ հմ արգ գրմ, հմ էլ չվրցնն արտգրլու։

· · Web · 3 · 0 · 2

ԿՐԾՄ ՄԿ ԷԼ ԱՐԲՐՆՄ ԵՆ ԱՐՆՑ ՁՅՆՎՐՆՐԻ ԳՐՄ։

@marine մեծատառ գրի ու սաղ կպած, կդառնայ հայկական գրաբար աւետարան ։Զ

@voyager
ՄԳՍՏՐՏՐ Թ ԳՆՄ՝ ԿՍՄ ԼԿՑՆՐԸ ԱՎՏՐՆ Մ ՍՐԳՄ։
ՏՏՐԸ ԳՐԿԾ ԿՔՅԼՄ, ԷՖՖԿՏԸ ՈՒԺՂՑՆԼՈՒ ՅՄՐ։

@marine հա, յատկապէս երբ բառերի մէջ նոյն ձայնաւորն ա, օրինակ՝ բառարան, բռրն, հանգիստ կարդացւում ա
@marine ՄԳՍՏՐՏՐԹԳՆՄԿՍՄԼԿՑՆՐԸԱՎՏՐՆՄՍՐԳՄՏՏՐԸԳՐԿԾԿՔՅԼՄԷՖՖԿՏԸՈՒԺՂՑՆԼՈՒՅՄՐ
Մուտք գործէք՝ զրոյցին միանալու համար
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։