միհատ էլ տաք կարտոֆիլի նման մեխքը մեկից մյուսի վրա են քցում, ըըխ

Show thread

ճիշտա միքիչ հին բան ա, բայց շատերը չգիտեն, որ իշխանափոխությունից հետո նոր կրթության նախարարը իրան դրել ա դեբկլի տեղ։
google.com/amp/s/www.azatutyun

մամաաաաաաաաաաաաաաա հնարավոր ա o((*^▽^*))o
Recalbox եթե կդնեմ կաշխատի
աաաաաաաաաաաաաաաաաա

Show thread

@norayr երկաթը ումեն, ունեմ նաև ցանկություն սաղ օհ֊ները քրքրելու, բայց մեկից պետք ա սկեմ։
կան 3 ՕՀ, որոնք ախորժելի են՝ Slackware, free BSD և Debian
սլեքը լսել եմ պարզ ՕՀ ա, դե դեբիանը իմ plat principal֊ն ա, բսդ֊ի մասին էլ դուք եք շատ բլբլում։ հմմ, դժվար ա ընտրելը։
entreé֊ն լինի պա՞րզ թե՞ հետաքրքիր։

ուզում եմ մեր տան հին pc֊ն սարքեմ հին կլասիկ առկադային խաղերի համար, օրինակ սփեյս ինվեյդեռս և այլն, հետաքրքիր ա կհերիքի՞ իմ մոտ համառությունս, թե՞ շատ բան եմ ուզում։

when i see someone smiling at me, it seems like i'm gonna get into something i don't wish to know.

@norayr գտաաաաաաաա֊
2 շաբաթից կկարանամ գնել, բավականին ուժեղ նոթբուք էր ։ճ
եթե ուզենամ՝ կարամ հետո ափգրեյդ անել, տեղ ունի։

եթե ռամը զոդված ա մայր պլատային, հնարավո՞ր ա հանել, ավելի ծավալով մեծը զոդել։

Բրյուսի ընտանիքը իրականում շատ հետաքրքիր փլոթլայն ունի, Մառվելից այսպիսի դետալներ չես տեսնի։

Show thread

էս վերջերս բեթմենի երկարամետռաժ մուլտֆիլմերն եմ նայում։ իհարկե, DC-ին բնորոշող ռեալիզմը այստեղ էլ գտա։

Բայց ստիպողաբար դասեր սովորելն էլ էր հավես։ Դեբիանի սւ Սլէքի մասին մի 40 էջ կուրսային թարգմանելուց հետո հասկացա, որ ուզում եմ որրպես դիպլոմային սաղ ԳՆՈՒ֊ի ընտանիքը վերցնեմ ու ամենավառ դեպքերը մոտիկից նկարագրեմ։
Ինսփիրէյշնը ուտում ա։

stupid_question_2
if i find 5 corners in my blanket that means i just ripped the space-time-whatever thingy.
sooo... what if there are only 3 corners?

Watch "saib. - space cowboy" on YouTube 

ես այսօր գիշերը հաստատ այստեղ եմ, պետքա կուրսայինիս դեդլայնին հասցնեմ։ մի քիչ լօ֊ֆի կլսեմ։
youtu.be/vpRoV7vvkEE

սօօու...
չարժի թերմալ պաստա օգտագործել նոթբուքը մաքրելուց, եթե չեմ փորձել երբևէ։

batch op system֊ը փաթեթային ՕՀ է թարգմանվու՞մ

եթե սկսեմ ՕՀ֊երի մասին թեմա գրել, պետքա սկսվի՝

առաջկն օհ֊երը,
հիմնական ~10 օհ սերիաները,
իրանց ֆիչըրները ու ոնց են աշխատում,
քեռնելի մասին,
անվտանգություն,
որ օհ֊ը որ ոլորտում ա կիրառվում,

արժի՞ մի փոքր բլբլալ քըմփեթիբիլիթի֊ի ու քրոս֊պլատֆորմ լինելու մասին։

Ըհն, մի անգամ տարել եմ որ ստուգեն, ու սարգելու փոխարեն միհատ էլ տափակ լարն են թողել առանց ճտիկի։ Ը՜հն, էս ել իմ թռթռացող էկրանի խնդիրը։

Show thread

stupid_question_1
We don't call ourselves earthlings, well, most of us don't. Soo... do martians call themselves humans and us Earthlings?

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!