ասում ա, որ իրան ահաւոր հետաքրքրում էր, ինչպէս ա ստեղծւում երաժշտութիւնը, ու այդ էր իրան դրդել սկսել պրոդիւսեր լինել։ որ աւելի ա սիրում անց կացնել ժամանակ ստուդիայում, քան սեթեր անել։

բորիս բրէյչան, ինձ թւում ա, լաւ մուտք ա տեքնո աշխարհ, ու իր գործերը տեքնոյի ցայտուն օրինակներ են՝ գործարանային ձայներով, մեքենաների փշշոցներով, խորը բիթերով։

դէ վայլէք, ես այս գործը շատ եմ սիրում։

ինչեւէ, սկսենք բորիս բրէյչայից։ նա իր երաժշտութիւնը բնութագրում ա որպէս «հայ֊թեք մինիմալ»՝ անուանում, որն ինքն ա հնարել։ բացատրում ա, որ այդպիսի հնչողութիւն, որը նա ստանում ա իրեն յատուկ էլեմենտների միքսով դեռ չի եղել։ սեթեր անելիս սովորաբար դիմակ ա հագնում, երբ հնարաւոր ա՝ շատ շոգ չի, կամ մենակ չի նուագում։

բորիսը էն քլու֊ի ու դենից բուլի հետ միասին հիմնել են լէյբլ՝ fckng serious՝ եւ իրենց կայքն ա՝ fckng-serious.de

այս ալիքը՝ 2018֊ին ստեղծուած ալիքի հետնորդն ա։
ու մենք որոշեցինք այնտեղի գրառումների զգալի մասը հետ բերել։
ալիքը սկսուել էր պարզապէս յղումներ տարածելով, իսկ յետոյ յայտնուեցին տեքստեր։
ահա հին ալիքի առաջին տեքստը՝

ես չէի գրում, քանի որ ուզում էի փորձել լինել հնարաւորինս չէզոք, պարզապէս յղումներ տալ, եւ դրանով նուազեցնել իմ ներկայութիւնը եւ անձը։

իսկ հիմա փորձ կանեմ գրելու։ միւս կողմից, ես չեմ կարող յաճախ համ գրել համ փոստել, ու եթէ փորձեմ միայն գրելով փոստել, ապա շատ քիչ եմ կիսուելու։

֊ը վերադարձել ա՝ այս անգամ մաստոդոնում։ կը թթենք երաժշտութեան մասին, հիմնականում ։

մնացէք մեզ հետ։

ու լաւ երազներ։


թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!