Հետևել

open.audio/@kamee@open.audio/

ձայնս օգտագործելու կարիք ունէի։

· · Web · 3 · 4 · 9

@kamee խեռախօսով չեմ կարողանում լսել։ չի միանում։ կոմպով չեմ փորձել։

@tigran ես մոբայլով եմ ձայնագրել, լցրել, ու լսել։

ու ում ուղարկել եմ, մոբայլով են եղել։

նոր էլ փորձեցի՝ միացաւ։

չեմ կարծում թէ սրա խնդիրը լինի։ չգիտեմ թէ ինչի չի միանում։

@kamee կոմպով լսեցի ինձ էլ դուր եկաւ։ ապրես։

@kamee յէյ, շատ ուրախ եմ որ կայ փոդկաստդ ^^ կարգչով աշխատում ա, հիմա լսում եմ։

@a522

funkwhale֊ն էլ ա շատ լաւը։
էփեր էլ ունեն։

open.audio անունն էլ ա դուրս գալիս։

տէնց ազատ լինեմ, ու եթէ շարունակեմ, մի փոդ կունենամ, կամ կայք, ուր լցնեմ։

@kamee ինձ էլ ա դուր գալիս open.audio անունը, շատ պարզ ա, հասկանալի։

@kamee
ԱքթիվիթիՓաբ ա @kamee.
Բայց կլիենտը կարծես աուդիո չի աջակցում

@kamee @kamee
Էէէէ ֆեդիլաբն ա սխալ աչքիս

@gurgen
շնորհակ։
մեկը երկու անգամ, բայց ճիշտ թէգ էր :D
հա, ես առաջ փորձում էի, կարծեմ ֆրի թասկիով, եթէ չեմ սխալւում, ափլօադ անել չէր լինում։
վէբով պիտի որ օքէյ լինի։

@kamee @gurgen շատ յաճելի ա ձայնդ լսել։ ու լրիւ լաւն ա պոդքաստի համար։

ու շատ լաւ թեմա ա, հետաքրքրութեամբ լսում եմ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!