arbiter elegantiarum տարածուած

մի օր ես կարթնանամ ու կը զգամ, որ ես անդոն եմ

քուր ջան կը ներէք ձեր ֆիդը սփամելու համար

arbiter elegantiarum տարածուած

it's fun for me just to grab an attitude
plus my penis has got a boob

huh?

I'm told they're called "testicles"

ո՞նց են մարդիկ իրենք իրենց ախտորոշում, յետոյ իրենք իրենց բուժում

arbiter elegantiarum տարածուած

k6bd 

Y'all still read webcomics, lol

tear her to piecesը պարտաւոր ա նշանակել ինքդ քեզ ներսից ուտելն ու բացելը

arbiter elegantiarum տարածուած

stalin was a #dude who #rocked and the left needs to come to terms with that

Augustus․ I FOUND ROME, A CITY OF BRICKS
AND I LEFT IT A CITY OF MARBLE

մինչուայլ հայ արքաներ․ ԴՈՒ ԳՆԱՑԻՐ ԵՒ ԵՐԿՐԻՍ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆԸ ՔԵԶ ՀԵՏ ՏԱՐԱՐ, ԱՅՍ ԱՒԵՐԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱՅ ԻՆՉՊԷՍ ԹԱԳԱՒՈՐԵՄ

կա՞յ աւելի խաղաղ գիշեր, քան այն, երբ պատշգամբում նստած նոր վարկածներ ես առաջ քաշում ու քննարկում 90-95 թուականները

arbiter elegantiarum տարածուած

stop fucking respecting your enemies. i promise you licking their boots won't make them submit

Բացել շղթան
arbiter elegantiarum տարածուած

i haven't seen anyone say this yet but if you choose to take this opportunity to go 'actually it's bad to wish prisontime on cops :/' all you're showing is you value their comfort over the lives of their victims. prison is bad enough but i'm sure most people would prefer it to fucking dying — floyd didn't even get a trial, but when a precious lil white baby cop might be suffering a modicum of consequence for his murder, that's too much?

Բացել շղթան

> vox.com/2015/2/11/8016017/ny-t

On November 21, 1922, the New York Times published its very first article about Adolf Hitler. It's an incredible read — especially its assertion that "Hitler's anti-Semitism was not so violent or genuine as it sounded." This attitude was, apparently, widespread among Germans at the time; many of them saw Hitler's anti-Semitism as a ploy for votes among the German masses.

arbiter elegantiarum տարածուած

person: she's 101 years old
macron: really? is she single?

աաաաաաաաաաաա վերջ լաւ, հերիք ա քոմենթ քոփի անեմ

Բացել շղթան

Old French lady: “Occupation?”
Merkel: “No, just visit” 🤣 😂 բոռում եմ աստուատ ջան🤣

Բացել շղթան
Show older
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։