>A good language design may be summarized in five catch phrases: simplicity, security, fast translation, efficient object code, and readability.

norayr.am/papers/Hoare_Hints.p

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։