loneliness

I made this video because i been having very depressive thoughts of loneliness , been having this alot but it only recently they have really become too much ...

youtu.be/x9UtJMTyYfA

first four signatures:

Atom Egoyan, Filmmaker / Canada

Serj Tankian, Musician / USA

Arsinee Khanjain, Actress, Producer, Playwright / Canada

Amos Gitaï, Filmmaker, Artist / France / Israel

change.org/p/unesco-dismiss-mr

indeed bought -labs, omg, so cool. i hope they'll come up with something interesting. may be bring plan9 back to life.

Show older
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։