Հետևել

Ժող ջան, մի հատ հին blackberry z10 ունեմ։ Կարո՞ղ է իմանաք ինչ ալտերնատիվ ՕՀ կարելի է վրան դնել
@norayr @antranigv

· · Web · 1 · 1 · 1

@hal9000 @antranigv իմ հասկանալով՝ փակ դիւայս ա, ոչ մի բան հնարաւոր չի անել, բութ լոադերը չի լինի բացել։

@hal9000 @antranigv հա, յիշո՞ւմ ես, տէնց ժամանակ կար, որ պէտք էր մտածել երկաթ առնելուց առաջ, որ լինուքս դրա վրայ նստի, դրայւերների խնդիր չլինի։

այ հիմա նման բան ա հեռախօսների հետ, բայց մի քիչ այլ ձեւ՝ բացի դրայւերներից, մի հատ էլ բութ լոադերն ա խնդիր։

այլ մարդիկ որ քո օրի են՝ ով լումիաներ էր առել ուինդոուսով՝ լրիւ չկիրառելի սարքեր են։

գուցէ միայն հնարաւոր ա դոթնեթով մի բան գրել, գցել մէջը, որ աշխատի, ուրիշ ոչ մի բան։

քոնի մէջ ոնց որ կարելի ա ապկ գցել, կարող ես ինքդ մի բան գրել տալ որ անի։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!