Թայլինգ ՎՄ֊ների ամենասիրածս բանը ֆիբոնաչիի լեյաութն ա՝
(Օր․ i3-ում)
```
default_orientation vertical
for_window [class=".*"] split toggle
```

գիտեի՞ք որ զաթուռայում կարաք կոնֆիգ ֆայլ ունենաք որտեղ իրա դիֆոլթ ռե֊քոլորինգի սեթինգները կարաք փոխեք ու սենց քինդլի պես սեպիա բեքգրաւոնդ ունենք

Նոր նկատեցի, որ Firefox Send-ը հենց ֆակուսը կորցնում ա թաբի վերնագրի տեղը պրոգրեսն ա ցույց տալիս։

TOMMY GENESIS - ANGELINA

Tommy Genesis performs "Angelina" live in studio after a long conversation with Intuition on the Kinda Neat Podcast. HELP SUPPORT KINDA NEAT: http://Patreon....

youtube.com/watch?v=C0VDKCr2Uw

5G-ից պաշտպանող սարք։ Հատուկ հաճախականությամբ ալիքներ ա ուղարկում, որ 5G աշտարակներին շփոթեցնի։
Արժեքը 129,000 դրամ։ Կա նաև սև տարբերակը։

հիմա արդեն լրիվ էջն ա գալիս իրա ամեն ինչ-ով, մերջելու վախտն ա ։Դ

Show thread

բլոգիս համար ռսս ֆիդ գեներատոր սարքեցի, լավ էր շուտվանից էլիքսիր չէի գրել նորմալ

I'm not a normie Spotify user like you, I get my music recommendations from Shrek

@norayr նայի սթայլերը չի կարողանում վերցնի ու ըստ իս ֆոլբեք ա լինում էս վերսիային։ Ու երբ հարդկոդ եմ անում որ փոքր ա էկրանս, ինքը լոդ ա անում փոքրի սթայլը, որը նոր ա, ու երբ նորից փոխում եմ չափսը(կոնսոլը փակելով) արդեն նոր սթայլերը վերցրած ա լինում ու կարողանում ա մեծ էկրանին համապատասխանի։

Show thread

Թութի դիզայնը փոխելու «լավ» լայֆ-հաք։

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!